„Network Magazyn” to jedyne w Polsce, niezależne czasopismo o branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Podstawowym celem tego wydawnictwa jest przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości, etyki i filantropii w biznesie oraz branży network marketingowej i sprzedaży bezpośredniej w oparciu o publikowanie rzeczowych i rzetelnych informacji. Pismo trzyma się zasady udzielania fachowej wiedzy, edukowania, przekazywania aktualnych trendów dla zainteresowanego kręgu Czytelników działających w biznesie MLM. „Network Magazyn” jest w Polsce pismem poważanym i opiniotwórczym.

„Akademia MLM” to jednostka szkoleniowa powołana do życia przez „Network Magazyn”. Jej zadaniem jest organizacja szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu przedsiębiorczości, biznesu i sprzedaży na najwyższym poziomie. Instytut skupia pod jednym szyldem światowej sławy specjalistów, m.in.: Edward Ludbrook – Leadership Specialist & Futurist, Chairman 100% Success Institute oraz Michael Strachowitz – network marketing & direct sales coacher.

„Klub TOP Liderów MLM” to zintegrowane przez „Network Magazyn” grono najprężniej działających w marketingu sieciowym, rzetelnych i etycznych liderów, współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę MLM w Polsce. Klub skupia więc pod jednym szyldem specjalistów, dla których, poprzez budowanie biznesu MLM, podstawowym celem stało się promowanie przedsiębiorczości, biznesowej kompetencji, odpowiedzialności i pewności, etyki i filantropii w branży network marketingowej i sprzedaży bezpośredniej oraz przeciwdziałanie bezrobociu, co w efekcie przyczyni się do prawidłowego postrzegania tego prężnego biznesu wśród społeczeństwa.

Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja biznesu MLM wśród społeczeństwa, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, analizowanie i prezentowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment